رستوران

Restaurants and Fine Dining

Kish Mall’s retail strategy has taken into account allocation of spaces for Restaurants in different areas and different levels of the Mall. Kish mall will house many brand name eateries serving world cuisine ranging from casual to formal dining.

معماری خاص، طراحی دکوراسيون مدرن، ايجاد فضاهای زيبا و دلنشين از طراحی‌های ويژه و اختصاصی «کيش مــال» در فراهم ساختن مکانی ايده آل برای گذران ساعت‌های متمادی خريداران است.