فودکورت

Kish Mall will house a large 8,000sqm Food Court on the top floor of the complex complete with in-door and out-door dining areas. Kish Mall’s food court will be the largest one of its kind in Kish Island and will house some of Iranian and International famous food franchise brands catering to every taste.

«کیش مــال» آنچه را که در بزرگترین و پیشرفته‌ترین مراکز خرید دنیا رایج است، مطابق با فرهنگ و سلیقه ایرانیان یک جا فراهم آورده است.