شهربازی

در پروژه «کیش مــال» با بهره‌گیری از مشاوران ویژه و روانشناسان کـودک و نـوجوان، فضـاها و محیط‌های سرگرمی و بازی اختصاصی برای کودکان در نظر گرفته شده است. شهربازی سرپوشیده‌ی منحصر به فرد «کیش مــال» مجهز به تمامی وسایل و سرگرمی‌های متناسب با هر گروه سنی و سلیقه‌ی کودکان و نوجوانان است.