شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران

تهران، ولنجک، خیابان مقدس اردبیلی، خیابان فرخ، پلاک 15/1

Phone:  (+98) 21- 22425500

Fax:       (+98) 21- 22425900


شرکت ساختمانی انبوه سازان همای تهران

جزیره کیش، میدان پردیس، بلوار خیام ، دفتر پروژه کیش مال

Phone:  (+98) 0764- 4443600

    تایید کنید که ربات نیستید با انتخاب کلید.